Bếp phản ứng COD

Thông tin về sản phẩm

: ECO8

: call

: Velp-Italy

: 12 tháng

: Chọn

: Bếp phản ứng COD là thiết bị phụ trợ quá trình oxy hóa-khử xác định nồng độ COD.

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Bếp phản ứng COD

    Bếp phản ứng COD, model ECO8 – test được 8 mẫu hoặc ECO25- test được 25 mẫu là thiết bị phụ trợ quá trình oxy hóa – khử mẫu xác định nồng độ COD trong các mẫu nước và nước thải.

 Thông tin kỹ thuật

+ Cho phép người sử dụng cài đặt 5 mức nhiệt độ khác nhau: 70, 100, 150, 120 và 160 độ C

+ Độ ổn định nhiệt độ: ± 0.5 độ C

+ Độ đồng đều nhiệt độ: ± 0.5 độ C

+ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1 độ C

+ Thời gian phản ứng lựa chọn 30 phút, 60 phút, 120 phút hoặc chạy liên tục

+ Bêp phản ứng cod ECO8 đặt được 8 ống mẫu phi 16 mm và 1 ống mẫu phi 22 mm, đối với ECO 25 đặt 25 ống mẫu phi 16 mm

+ Máy có chức năng tự động dừng khi kết thúc quá trình

+ Kích thước máy: 135 x 95 x 230 mm

+ Nguồn cấp : 230 V, 50-60 Hz

Phụ kiện lựa chọn thêm:

+ 01 bộ 20 ống phá mẫu COD, có đường kính trong 14 mm và đường kính ngoài 16 mm

 Ngoài bếp phản ứng đo COD chúng tôi cung cấp máy quang phổ đo COD, tủ ủ BOD