màng cao su, nhôm chuẩn cho máy bắn bục

Thông tin về sản phẩm

:

: call

: Cometech

:

: Còn hàng

: màng cao su, nhôm chuẩn là các phụ kiện sử dụng trong quá trình kiểm tra độ bục bao bì hoặc giấy carton

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Màng cao su, nhôm chuẩn cho máy bắn bục

    Màng cao su, nhôm chuẩn cho máy bắn bục là phụ kiện được sử dụng cho các dòng máy kiểm tra độ bục bao bì hay đo độ bục cho giấy kraft

    Độ bục bao bì và giấy carton được xác định dựa trên hai lực nén khác nhau. Trong đó giấy kraft là 95± 5 ml/phút, bao bì carton 170 ± 15 ml/phút. Do đó, màng cao su và nhôm chuẩn được chia ra làm 02 loại khác nhau.

Trong đó:

→ Độ bục bao bì carton

Màng cao su dùng cho áp lực nén 170 ± 15 ml/phút, 01 gói 05 miếng

doăng cao su máy đo độ bục

→ Độ bục giấy kraft

màng cao su được sử dụng là màng cao su vàng, dùng cho áp lực nén 95 +/- 5 ml/phút, 01 gói 05 miếng đệm

→ Nhôm chuẩn: Cung cấp 01 gói 20 miếng với 02 thang độ bục sử dụng cho máy bắn bục giấy và máy bắn bục bao bì

nhom-chuan

   Nhôm chuẩn là phụ kiện được sử dụng kiểm tra tính chính xác của kết quả độ bục thu được khi khách hàng kiểm tra trên máy bắn bục.

     Trong quá trình đo giá trị độ bục của miếng nhôm chuẩn cao hơn giá trị độ thực tế của nó thì giá trị độ bục thực tế của mẫu sẽ được trừ đi một lượng bằng lượng chênh lệch lên của nhôm chuẩn.

    Trường hợp giá trị độ bục của nhôm chuẩn thấp hơn giá trị thực thì giá trị bục của mẫu được cộng thêm lượng chênh lệch xuống.

   Về máy đo, Quý khách hàng có thể tham thảo máy đo độ bục bao bì QC-116 để biết thêm thông tin chi tiết cấu hình và giá cả