Thước kéo màng sơn

Thông tin về sản phẩm

: VF1586

: call

: TQC

: 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất

: Còn hàng

: Thước kéo màng sơn là dụng cụ kiểm tra độ đồng nhất của sơn với các dải độ dày khác nhau 25 , 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 micron.

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Thước kéo màng sơn

   Thước kéo màng sơn là dụng cụ kiểm tra độ đồng nhất của sơn với các dải độ dày khác nhau 25 , 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 micron.

   Thước kéo được chia ra làm nhiều loại bao gồm: Thước kéo một mặt, thước kéo hai mặt và thước kéo 04 mặt với các dải độ rộng 50 mm, 75 mm và 90 mm

Đặc điểm thước kéo màng sơn

   Sơn là hỗn hợp đồng nhất, các nhà sản xuất sơn thường kiểm tra chất lượng sơn thông qua nhiều chỉ tiêu như độ nhớt, độ màu, độ bóng, độ dày, độ mịn…..Đây chính là một trong những yếu tố làm nên giá thành cao, thấp giữa các sản phẩm sơn khác nhau.

   Thước kéo màng sơn là dụng cụ dễ sử dụng với người dùng, dựa vào các giá trị kích thước xác định bao gồm độ rộng màng và độ dày màng. Từ đó xác định mức độ đồng nhất của mẫu

   Với thiết kế chắc chắn, chất liệu bằng thép không gỉ, độ chính xác kích thước cao là lựa chọn lý tưởng cho ứng dụng kiểm tra độ đồng nhất sản phẩm.

Thước kéo màng sơn được chia ra làm các loại nào?

  • Thước kéo màng sơn một mặt

Được chia ra làm 03 loại với các động rộng khác nhau: 50mm, 75 mm và 90 mm

  + Thước có độ rộng 50 mm và 75 mm thiết kế với các loại độ dày màng như sau:

VF1541: Rộng 50 mm,dày 50 micron

VF1542: Rộng 50 mm, dày 75 micron

VF1543: Rộng 50 mm, dày 100 micron

VF1544: Rộng 50 mm, dày 125 micron

VF1545: Rộng 50mm, dày 150 micron

VF 1546: Rộng 50 mm, dày 200 micron

VF1571: Rộng 75 mm, dày 50 micron

VF1572: Rộng 75 mm, dày 75 micron

VF1573: Rộng 75 mm, dày 100 micron

VF 1574: Rộng 75, dày 125 micron

VF 1575: Rộng 75, dày 150 micron

VF 1576: Rộng 75, dày 200 micron

+ Thước kéo màng một mặt, rộng 90 mm, thước có guidance

VF1586: Độ rộng 90 mm, dày 25 micron

VF1587: Rộng 90 mm, dày 50 micron

VF1588: Rộng 90 mm, dày 75 micron

VF1589: Rộng 90 mm, dày 100 micron

VF1591: Rộng 90 mm, dày 150 micron

VF1592: Rộng 90 mm, dày 200 micron

VF1593: Rộng 90 mm, dày 250 micron

  • Thước kéo màng sơn loại bốn mặt

Thước kéo này được chia theo 03 độ rộng màng khác nhau: 60 mm, 80  mm và 100 mm

Với các thang độ dày bao gồm:

♥ 15/30/60/90 micron

♥ 30/60/90/120 micron

♥ 50/100/150/200 micron

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, độ dày và độ rộng màng có thể được thay đổi theo thiết kế riêng

     Ngoài thước kéo màng sơn, chúng tôi cung cấp giấy kéo màng:

Giấy này được chia ra nhiều khổ giấy khác nhau từ A3, A4, A5, A6 với các kích thước khác nhau.