Nhớt chuẩn silicone Brookfield

Thông tin về sản phẩm

: 500 cPs, 1000 cPs

: 5,490,000 VNĐ chưa Vat

: Brookfield Ametek

:

: Chọn

:

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Nhớt chuẩn Silicone Brookfield

Nhớt chuẩn Silicone brookfield sử dụng kiểm chuẩn các dòng máy đo độ nhớt của brookfield bao gồm: DV2T, DVplus. Chất lượng của nhớt chuẩn được chứng nhân bởi Viện tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa kỳ (NIST)

Đặc điểm của Dầu chuẩn Silicone 

+ Độ chính xác: +/-1% của giá trị độ nhớt.

+ Thích hợp để sử dụng với tốc độ cắt (shear rates) lớn hơn 500 giây-1

+ Khuyến nghị sử dụng với máy đo độ nhớt cone/plate ở độ nhớt trên 5.000 cP

+ Tiêu chuẩn độ nhớt của dầu Brookfield dựa trên hydrocarbon, dầu khoáng hoặc polybutenes Lưu ý: Các chất lỏng dầu khác có sẵn

+ Tiêu chuẩn Độ nhớt Brookfield chính xác đến ± 1% độ nhớt đã nêu và được chứng nhận bằng các phương pháp có thể truy nguyên theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Việc lựa chọn một hoặc hai dầu chuẩn thường sẽ cung cấp đủ các điểm đo để xác minh hiệu chuẩn của thiết bị của bạn. Tất cả các dầu chuẩn được cung cấp với quy cách 1/2 lít (1 pint) kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Dầu chuẩn CAP được cung cấp trong với thể tích 150 mL (4 oz)

Bảng thông số nhớt chuẩn máy đo độ nhớt Silicone Fluids 

Các thang Nhớt Silicone Brookfield
Brookfield 
Part #
Nominal Viscosity cP
(mPa · s)
Temp 
°C
5 cps 5 25°C
10 cps 10 25°C
50 cps 50 25°C
100 cps 100 25°C
500 cps 500 25°C
1000 cps 1,000 25°C
5000 cps 5,000 25°C
12500 cps 12,500 25°C
30000 cps 30,000 25°C
60000 cps 60,000 25°C

tags: Thiết bị kiểm tra độ nhớt DVPlus