Bộ BOD sensor system 6

Thông tin về sản phẩm

: BOD Sensor system 6

: call

: Velp-Italy

: 12 tháng

: Chọn

: BOD sensor system 6 là bộ cảm biến đo hàm lượng BOD trong các mẫu nước và nước thải theo phương pháp ủ sinh học

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Bộ BOD sensor system 6

Bộ BOD sensor system 6 với đầu đo là sensor điện tử cảm biến hàm lượng BOD trong các mẫu nước và kiếm soát chất lượng nước thải.

 BOD là gì?

   Biochemical Oxygen Demand (BOD) là nhu cầu oxy sinh hóa, là một chỉ số được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết oxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào. Nó được sử dụng trong quản lý và khảo sát chất lượng nước cũng như trong sinh thái học hay khoa học môi trường.

Thông tin kỹ thuật

+ Hệ thống được thiết kế dựa trên cảm biến áp suất, xác định trực tiếp lượng oxy tiêu thụ bởi các vi sinh vật 

+ Sensor system 6 đo với 4 thang nồng độ: 90 ppm, 250 ppm, 600 ppm  và 999 ppm. Đối với các mẫu có nồng độ cao hơn, đo bằng cách pha loãng mẫu. 

+ Số vị trí mẫu: 6 vị trí

+ Bộ cảm biến đọc trực tiếp kết quả BOD mọi lúc theo đơn vị đo mg/l (ppm), hiển thị trên màn hình LED

+ Tự động lưu trữ giá trị BOD 5 trong vòng 24 giờ

+ Chai đựng mẫu thể tích 500 ml

+ Thiết kế với tiêu chuẩn chống thấm IP54

+ Thiết bị thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 3 IEC và tiêu chuẩn bảo vệ IP 44 

  Để xác định hàm lượng BOD trong nước thải, cần thiết bị phụ trợ  tủ ủ BOD , tủ ấm lạnh FOC215E tạo môi trường nhiệt độ ủ tại 20 độ C

Cung cấp bao gồm

+ 06 đầu sensor

+ 06 chai đựng

+ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 khay đựng